Regulamin sklepu

Warunki korzystania

Witamy na stronie www.bikerpro.pl!
Poniższe Warunki Korzystania z Serwisu regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.bikerpro.pl. Poniższe oświadczenia stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem (Użytkownikami) Strony (dalej „Państwo”, „Klient”, „Użytkownik”, „Ty” ) i www.bikerpro.pl (dalej „my”, „BikerPro”, „Strona”). Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.
Administratorem serwisu bikerpro.pl jest Martis Global Trade z siedzibą w Warszawie 01-458
ul. Szańcowa 66, NIP: 9512167274

Zgoda użytkownika
Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień i warunków jej użytkowania, obwiązujących przepisów prawa i regulacji, oraz akceptuje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego. Użytkownik nie może korzystać ze strony, jeżeli nie akceptuje wspomnianych warunków. Materiały zawarte na stronie są chronione prawem autorskim i przepisami o znakach towarowych.
Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

1. Warunki umowy
1.1 Warunkiem dostępu i korzystania ze strony lub usług, jest zgoda użytkownika na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
1. 2 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu lub usług wyłącznie we własnych celach prywatnych. Użytkownik zobowiązuje (a) nie kopiować, powielać, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać czy odsprzedawać żadnych usług, informacji, tekstów, obrazów, grafik, plików wideo, plików dźwiękowych, katalogów, baz danych i ofert, itp. dostępnych na stronie lub poprzez stronę, oraz (b) użytkownik nie będzie kopiować, odtwarzać, pobierać, kompilować ani w inny sposób wykorzystywać treści ze strony do celów prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec BikerPro, ani w inny sposób wykorzystywać zawartość witryny do celów komercyjnych. Systematyczne pobieranie treści strony z witryny w celu tworzenia lub sporządzania, bezpośredniego lub pośredniego gromadzenia baz danych lub katalogów (czy to za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych czy procesów manualnych) bez pisemnej zgody BikerPro jest zabronione. Korzystanie z treści lub materiałów strony w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody wyrażonej w Warunkach Korzystania z Serwisu jest zabronione.
1.3 Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności BikerPro, która reguluje ochronę i korzystanie z danych osobowych użytkowników będących w posiadaniu BikerPro i naszych partnerów. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
1.4 BikerPro może pozwolić użytkownikom na dostęp do treści, produktów lub serwisów oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w postaci linku słownego, banera, kanału, itd.) poprzez API, bądź w inny sposób. Przypominamy, że przed korzystaniem z takiej strony należy zapoznać się z jej warunkami użytkowania i/lub polityką prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BikerPro nie kontroluje ani nie monitoruje stron internetowych osób trzecich, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za taką stronę internetową, ani za udostępniane na niej treści, produkty bądź usługi.
1.5 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań naruszających integralność systemów i sieci komputerowych BikerPro ani innych użytkowników w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do takich systemów lub sieci.
1.6 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszać integralność systemu ocen BikerPro, takich jak wystawianie pozytywnej opinii dla siebie przy użyciu innego konta lub za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez bezpodstawne wystawianie negatywnych opinii dla innego użytkownika.


2. Zobowiązania użytkownika
2.1 Użytkownik zapewnia, że informacje podane podczas składania zamówienia w BikerPro są aktualne, prawidłowe, zgodne z prawdą i prawem i należą wyłącznie do niego. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych dostarczanych do BikerPro, a BikerPro nie ponosi odpowiedzialności i nie oferuje żadnej rekompensaty za żadne przypadki nieprawidłowej informacji.
2.2 Użytkownik może anulować zamówienie wyłącznie przed jego wysyłką, kontaktując się z naszym centrum obsługi. BikerPro zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względów związanych ze strategią operacyjną, za uprzednim zawiadomieniem przesłanym na konto użytkownika. Po wysłaniu zamówienia, nie może być ono anulowane, zmienione ani zwrócone. Po otrzymaniu przesyłki obowiązują zasady naszej Polityki Zwrotów.
2.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że BikerPro ma prawo czasowo lub na stałe wstrzymać świadczenie usług w całości bądź części, w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami biznesowymi (w tym, między innymi, w przypadku naruszenia warunków korzystania z usług BikerPro oraz niedopuszczalnych i nieuzasadnionych komentarzy lub zachowań względem wizerunku marki BikerPro).
2.4 W przypadku wszelkich wątpliwości lub skarg odnośnie naszego serwisu, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej bezpośrednio do nas, na adres kontaktowy. Użytkownik na również prawo złożyć skargę do oficjalnych organów. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania wszelkich problemów przed skontaktowaniem się z osobami trzecimi, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt.

3. Warunki przyjęcia zamówienia
3.1 Należy mieć świadomość, że mogą zdarzyć się pewne zamówienia, których nie będziemy mogli zaakceptować i które będą musiały być anulowane. BikerPro zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia bez względu na powód. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia to np. ograniczenia ilości produktów dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacji o produkcie / cenie. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku anulowania całości bądź części zamówienia lub konieczności przekazania dodatkowych informacji. Z uwagi na popularność i/lub ograniczenia dostaw niektórych naszych produktów, BikerPro może ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. BikerPro zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie ilości produktów dostępnych, nawet po złożeniu zamówienia.
3.2 Dokonując zakupu, użytkownik akceptuje przeniesienie na niego ryzyka straty z BikerPro z momentem dostarczenia zamówienia do przewoźnika. Podczas transportu zamówienia przez stronę trzecią użytkownik odpowiada za wszystkie związane z tym zobowiązania i ryzyka.
3.3 W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, użytkownik akceptuje warunki określone w zakładce Dostawa i płatność.
3.4 W przypadku gwarancji i zwrotu, użytkownik akceptuje warunki Polityki Zwrotów.

4. Warunki użytkowania
4.1. Korzystanie z licencji
BikerPro udziela zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej bikerpro.pl w celu osobistego i niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności. Licencja nie zezwala na modyfikowanie / kopiowanie materiałów, używanie materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych i publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego), próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie geekbuying.pl, usuwanie z materiałów praw autorskich i innych zastrzeżonych zapisów, przekazywanie materiałów innej osobie, ani odtwarzanie ich na innym serwerze. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez bikerpro.pl w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu licencji, użytkownik zobowiązany jest zniszczyć wszystkie pobrane materiały, będące w jego posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.
4.2 Zastrzeżenie
Każdy materiał na stronie bikerpro.pl dostarcza się w stanie „jak jest”. Bikerpro.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych i niniejszym odrzuca i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej / użytkowej, nienaruszalności własności intelektualnej czy innych praw. Ponadto, bikerpro.pl nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie dokładności, prawdopodobnych wyników czy niezawodności korzystania z materiałów znajdujących się na swojej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej witrynie połączonej z tą stroną.
4.3 Ograniczenia
W żadnym przypadku serwis bikerpro.pl ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych bądź zysków lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie bikerpro.pl, nawet, jeżeli bikerpro.pl lub autoryzowany przedstawiciel bikerpro.pl został powiadomiony ustnie bądź pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie dopuszcza się ograniczeń względem gwarancji dorozumianych czy odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.
4.4 Wersje i zmiany
Materiały pojawiające się na stronie bikerpro.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Jednocześnie, bikerpro.pl nie gwarantuje, że każdy materiał na stronie internetowej jest ściśle dokładny, kompletny bądź aktualny. Ponadto, bikerpro.pl może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Bikerpro.pl nie składa żadnych zobowiązań co do aktualizacji materiałów.
4.5 Linki
Bikerpro.pl nie weryfikuje wszystkich stron internetowych powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Obecność takich linków nie oznacza, że bikerpro.pl popiera treści zawarte na takiej strony internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4.6 Zmiany warunków korzystania ze strony
Bikerpro.pl może w dowolnym momencie dokonywać zmian w warunkach korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z naszej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać aktualnej wersji warunków takiego korzystania.

5.Reklamacje
5.1 Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.
5.2 Aby rozpatrzyć reklamację, Klient jest zobowiązany poinformować bikerpro.pl o wadliwym urządzeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres biuro@bikerpro.pl podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady, tak abyśmy mogli szybciej odpowiedzieć na zgłoszenie. W przeciwnym razie dokonanie procedury reklamacji może nie być możliwe.
5.3 Klient powinien odesłać reklamowany produkt na adres:
Martis Global Trade
Ul. Szańcowa 66
01-458 Warszawa
Z dopiskiem „bikerpro.pl – reklamacja”
5.3 Ustosunkujemy się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
5.4 Koszty odesłania wymienianego towaru pokrywa klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Facebook
Instagram
Add to cart